Tsunamikatastrofen och andra pågående katastrofer

Publikationsdatum:
2005-01-11
Språk:
Svenska
Författare:
Tor Backmann
Beskrivning:
Några förslag till undervisningsmaterial. Ett urval Internetadresser sammanställda för att underlätta för skolor att hämta information.

PDF image