Konflikthantering genom kultur och medier

Publikationsdatum:
2005-01-14
Språk:
Svenska
Författare:
PressArt AB/Eva Vaihanen
Beskrivning:
Text som beskriver vikten av att utvecklingssamarbetet stödjer framväxten av mångkulturella samhällen som minskar risken för våld och förtryck och ökar förutsättningarna för demokrati och fred. Exempel ges på kultur-och medieprojekt som i konfliktfyllda länder och områden bidrar till ökad mångfald och större förståelse mellan människor. Exemplen är valda från Sydafrika, Palestina, Zimbabwe och Balkan.

PDF image