Marina Initiativ

Sammanfattning av svenskt internationellt samarbete för hållbar utveckling i hav och kustområden - Januari 2005

Publikationsdatum:
2005-01-18
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Svenska
Författare:
Sida/NATUR
Beskrivning:
Broschyren presenterar en sammanfattning av Sidas Marina Initiativ. Den tar upp betydelsen av de oceana och kustnära ekosystems betydelse för fattiga människor och ger en kortfattad analys av bakomliggande sociala och ekonomiska orsaker till den pågående förstöreslen av dessa viktiga ekosystem. Förslag till åtgärder för att råda bot på den nuvarande situationen ges liksom en presentation av de olika typer av stöd som Sida ger genom ett antal samarbetsorganisationer och aktörer, svenska såväl som internationella. Huvuddokument: SIDA4180sv

PDF image

Nedladdning:
132,06 KB