Consequences of the Field Vision for International Management Processes at Sida

Internal Audit

Publikationsdatum:
2005-01-21
Serie:
Health Division Document
Serienummer:
2005:4
Språk:
Engelska
Författarna:
Wiveca Holmgren , Arne Svensson
Beskrivning:
Syftet med granskningen av fältvisionen är att beskriva och analysera fältvisionens förverkligande inom Sida, att analysera och bedöma fältvisionens konsekvenser för styrningen inom Sida samt att lämnar förslag till åtgärder för att förbättra Sidas interna styrning mot bakgrund av fältvisionens genomförande. Granskningen visar bl.a. att genomförandet av fältvisionen i tiden sammanfallit med andra förändringar i förutsättningarna för utvecklingssamarbetet och att Sidas ökade fältnärvaro skapat en mer ändamålsenlig organisation i samarbetsländerna i förhållande till dessa nya förutsättningar.

PDF image