Sidas kontraktfinansierade tekniska samarbete - en granskning av INEC/KTS och Sida-Öst

Publikationsdatum:
2005-02-22
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2003:1
Språk:
Svenska
Författare:
Wiveca Holmgren
Beskrivning:
Syftet med granskningen är att utifrån ett styrnings- och processperspektiv analysera hur Sida arbetar med det kontraktsfinansierade tekniska samarbetet (KTS), att bidra till ökad kunskap om denna samarbetsform samt att lämna förslag till förbättringar av den interna styrningen för denna form av samarbete. Granskningen visar att KTS fungerar väl, att Sida utövar kontrollansvaret på ett tillfredsställande sätt och att en ambitiös och kompetent personal på avdelningarna bidrar till detta. Det finns en del brister vid hantering av risker vid styrning, beredning och uppföljning av KTS-projekten.

PDF image