Att bekämpa korruption

Publikationsdatum:
2005-02-25
Serie:
POM Working Paper
Serienummer:
2005:4
Språk:
Svenska
Författare:
Claes Sandgren
Beskrivning:
Denna rapport handlar om att bekämpa korruption, en av Sidas strategiska prioriteringar. Antikorruptionsarbete är en nödvändig del av fattigdomsbekämpning. Rapporten kan  förhoppningsvis stimulera utarbetandet av antikorruptions-strategier. Sådana strategier bör hantera arbete på fyra nivåer: 1) intern  etik och integritet, 2) skydd av svenska medel i projekt och program, 3) strategiska antikorruptionsinsatser, 4) internationellt samarbete och deltagande i det globala arbetet mot korruption.

PDF image

Nedladdning:
171,61 KB