Kirgizistan

Publikationsdatum:
2005-03-02
Språk:
Svenska
Författare:
Kerstin Gyllhammar
Beskrivning:
Information om vad Sverige gör i Kirgizistan. Biståndet ökar till landet som, tillsammans med Tadzjikistan, är de två länder som prioriteras av Sida i Centralasien.

PDF image

Nedladdning:
151,2 KB