Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2005

Publikationsdatum:
2005-03-09
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2005.

PDF image