Sydöstasien 1999-2003

Resultatanalys utvecklingssamarbete med delar av Sydöstasien

Publikationsdatum:
2005-03-30
Språk:
Svenska
Författare:
Regionavdelningen för Asien
Beskrivning:
Översiktlig resultatanalys av det svenska utvecklingssamarbetets resultat och effekter 1999-2003 i Filippinerna, Indonesien, Thailand, Östtimor och Burma samt i det regionala samarbetet i Sydostasien. Fokus ligger på de områden som prioriteras i samarbetsstrategin för Sydostasien 2005-2009.

PDF image

Nedladdning:
419,1 KB