Utbildning för biståndsverksamhet (UBV)

Publikationsdatum:
2005-04-12
Serie:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Språk:
Svenska
Författare:
EO-Enheten
Beskrivning:
Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Systemrevisionen analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.

PDF image