Styrning och kontroll inom Pingstmissionens Utvecklingssamarbete

Publikationsdatum:
2005-04-18
Serie:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Serienummer:
2000:1
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Inom ramen för Sidas kontroll av biståndsmedel genomför Sida regelbundet systemrevisioner och kapacitetsstudier av de olika organisationer som Sida har ramavtal med. Dessa analyserar hur en organisation arbetar genom att granska rutiner och system inom organisationen.

PDF image