The best way to predict the future is to create it

Globalt folkrörelsearbete - Verktyg eller utopi?

Publikationsdatum:
2005-05-04
Språk:
Svenska
Författare:
Andreas Lång
Beskrivning:
Rapporten är en sammanfattning av konferensen "Globalt folkrörelsearbete : Verktyg eller utopi?" som hölls den 8-9 mars 2005 på Sida Civil Society Center (SCSC) i Härnösand. Här samlades ett 30-tal företrädare med strategiskt ansvar för utvecklingssamarbete inom svenska idéburna organisationer tillsammans med SCSC. Syftet var och är att utifrån visionen att halvera fattigdomen till år 2015 finna fungerande strategier för samarbetet mellan svenska idéburna organisationer och deras samarbetspartners i Syd och Öst. Frågor som togs upp var "Hur bedriver gamla och nya rörelser politik i ett delvis globaliserat politiskt landskap? Vilka trender kan påverka det civila samhället som blir allt mer globalt? Hur uppnå ett mer långsiktigt perspektiv på utvecklingssamarbetet?" Konferensen åtföljs av en internationell konferens/workshop i augusti 2005 på SCSC med representanter från svenska organisationer och där deras samarbetspartners i Syd spelar en aktiv roll. Temat för konferensen är "Det civila samhället och framtiden - en omvärldsanalys".

PDF image