Twinning - hörnsten i EU:s utvidgning

Publikationsdatum:
2005-05-10
Språk:
Svenska
Författare:
Europaavdelningen Sida
Beskrivning:
EU:s twinningprogram är ett instrument för att stärka den offentliga sektorn i de nya medlemsländerna och ansökningsländerna. Twinning bygger på ett samarbete mellan myndigheter i EU:s medlemsländer och deras motsvarigheter i samarbetsländerna. Det svenska twinningsamarbetet handläggs av Sida. Sedan 2002 används EU-twinning även på Västra Balkan, i östra Europa och Centralasien.

PDF image