Vitryssland

Sidas Landrapport 2004

Publikationsdatum:
2005-05-24
Språk:
Svenska
Författare:
Rolf Büchel
Beskrivning:
Dokumentet skildrar utvecklingen i Vitryssland under år 2004, strategiska utvecklingstendenser, utrikespolitik och Sidas program i Vitryssland. Huvudvikten i samarbetet i landet ligger på områdena demokratins fördjupning, ekonomisk omvandling coh social trygghet.

PDF image

Nedladdning:
167,02 KB