Ryssland

Sidas Landrapport 2004

Publikationsdatum:
2005-05-24
Språk:
Svenska
Författarna:
Elsa Håstad , Kristian Lindvall , Ulf Bojö
Beskrivning:
Dokumentet skildrar utvecklingen i Ryssland 2004 och en övergripande genomgång av Sidas program i Ryssland. Utbetalningarna för 2004 har varit 362 miljoner kronor - största utbetalningsvolymen någonsin - varav 27 miljoner till humanitärt bistånd.

PDF image

Nedladdning:
176,8 KB