Innovation Systems in Latin America

Examples from Honduras, Nicaragua and Bolivia

Publikationsdatum:
2005-06-07
Språk:
Engelska
Författare:
SAREC
Beskrivning:
Det finns idag ett ökat intresse för att byta erfarenheter om utveckling av innovationssystem och innovativa kluster. I rapporten identifieras och analyseras innovations- och kluster aktiviteter i Bolivia, Honduras och Nicaragua. Rapporten är ett bidrag till en process i länderna för ett ökat samarbete mellan forskare, företagare och myndigheter.

PDF image