Rekrytering av Sida-personal

Publikationsdatum:
2005-06-30
Serie:
Sida Internrevision
Serienummer:
2005:3
Språk:
Svenska
Författarna:
Erik Bjurström , Carin Eriksson
Beskrivning:
Av studien framgår att personalrekryteringen uppfattas som en central fråga inom Sida. Även om det finns positiva röster visar studien också att det finns problem och att processen har relativt låg legitimitet hos Sidas medarbetare.

PDF image

Nedladdning:
377,08 KB