Tiden läker inte alla sår

En vägledning i krishantering för utlandsstationerad personal

Publikationsdatum:
2005-08-16
Språk:
Svenska
Författarna:
Monica Ahlin , Margareta Holmberg
Beskrivning:
Denna skrift om krishantering, och svåra situationer, och hur vi kan agera har Sida tagit fram för att underlätta vardagen för alla medarbetare som arbetar i närheten av kris och katastrof.

PDF image

Nedladdning:
242,92 KB