Forskning för Viktoriasjön

Publikationsdatum:
2005-08-23
Språk:
Svenska
Författare:
Agneta Halldén
Beskrivning:
Faktabladet handlar om problematiken kring Viktoriasjön, de svåra miljöproblemen och det initiativ som togs på 90-talet för att åtgärda dessa. Det handlar framför allt om den forskning som sker inom ramen för initiativet.

PDF image

Nedladdning:
402,73 KB