Swedish development cooperation

This is how it works

Publikationsdatum:
2005-09-01
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Grundläggande information om Sveriges utvecklingssamarbete och hur biståndsinsatser finansieras med skattemedel - om varför Sverige ger bistånd och hur det går till rent praktiskt.

PDF image

Nedladdning:
690,82 KB