Gender Matters

Gender equality in development cooperation - December 2005

Publikationsdatum:
2005-09-29
Serie:
New Education Division Document
Språk:
Engelska
Författare:
DESO/Gender equality team
Beskrivning:
Publikation om jämställdhetsarbetet Diskriminering utifrån kön är ett av de största hindren för utveckling. Jämställdhet är en mänsklig rättighet men också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. Och det gäller fattigdomen i alla dess former - brist på mat och vatten, utbildning, hälsa, försörjningsmöjligheter, makt och inflytande samt demokrati. Därför går Sidas arbete för att minska världsfattigdomen hand i hand med kampen för jämställdhet. I denna skrift presenteras de internationella överenskommelserna kring jämställdhet, samt Sidas synsätt och strategier för att integrera jämställdhet i allt utvecklingssamarbete.

PDF image

Nedladdning:
282,5 KB