Den globala utmaningen

- en rapport om jämställdhet och utveckling

Publikationsdatum:
2005-10-13
Språk:
Svenska
Författare:
Birger Österberg
Beskrivning:
Rapporten är en ny sammanställning av statistik som lyfter fram en rad viktiga framsteg som gjorts under de senaste åren. Men den ger samtidigt en förfärande och omskakande bild av läget.

PDF image

Nedladdning:
1,06 MB