Utvecklingssamarbetet enligt PGU

En beskrivning av de åtta huvuddragen

Publikationsdatum:
2005-10-21
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Ett faktblad som beskriver de åtta huvuddragen i Sveriges politik för global utveckling.

PDF image

Nedladdning:
171,05 KB