Förändringens kraft

Publikationsdatum:
2005-11-28
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Stödet genom de svenska organisationerna, det så kallade folkrörelseanslaget, på drygt en miljard kronor är ett instrument för att stärka det civila samhället i de fattiga länderna. År 2005 samarbetade omkring 1000 svenska organisationer och grupper med 2000 organisationer och sammanslutningar i mer än 100 länder. Samarbetet präglas av stor mångfald både när det gäller inriktning och omfattning; vissa insatser når kanske bara några människor, medan andra kan bidra till att förändra och förbättra villkoren för stora delar av världens fattiga befolkning. Det är folkrörelsesamarbetet över gränserna som är ämnet för denna skrift.

PDF image

Nedladdning:
1,24 MB