Working in Partnership with UNAIDS

Publikationsdatum:
2005-12-08
Språk:
Engelska
Författare:
Hiv/aids sekretariatet
Beskrivning:
Den svenska strategin för UNAIDS innhåller riktlinjer för hur Sverige kan bidra med att stärka UNAIDS roll i kampen mot hiv/aids.

PDF image

Nedladdning:
1,05 MB