Nature-induced Disaster Mitigation in Central America

Prospects for Research Training

Publikationsdatum:
2005-12-19
Språk:
Engelska
Författarna:
Sten-Åke Elming , Luis Rolando Duran
Beskrivning:
En utvärdering av existerande kapacitet vid ett antal centralamerikanske universitet att utbilda forskare på MSc- och PhD-nivå i ämnen relaterade till naturkatastrofer (t ex geologi, geofysik, hydrologi, meteorologi, vulkanologi, osv).

PDF image