Development of Institutions is Created from the Inside - Lessons Learned from Consultants' Experiences of Supporting … Formal Formal and Informal Rules

2006-01-20

Publication
Author:
Lage Bergström
Series:
Serier – Sida Studies in EvaluationDescription:
Sida Studies in Evaluation 05/04 / Institutioner - formella och informella beteenderegler - är nyckelfaktorer i utvecklingsprocessen. Men att förändra formella och informella regler är svårt. Vad kan en utomstående biståndsgivare göra? En grupp erfarna biståndskonsulter identifierar sex kritiska faktorer för framgångsrikt stöd: 1) genuin vilja till förändring i landet själv; 2) lösningar bygger på redan existerande lokala förhållanden; 3) tillräckligt med tid för stöd till långsiktiga förändringsprocesser; 4) brett formulerade uppdrag, medan konkreta lösningar utarbetas tillsammans med de lokala aktörerna; 5) lokala förmågor med starkt personligt engagemang som driver förändringsprocessen; och 6) tryck underifrån, från en kader av aktiva och engagerade personer.
pages:68