The Quest for Peace in Africa - Transformations, Democracy and Public Policy

Publikationsdatum:
2006-01-27
Serie:
Perspectives from researchers in the South
Serienummer:
2005:4
Språk:
Engelska
Författare:
Alfred G. Nhema
Beskrivning:
Serien baseras på publikationer från Sida-stödda samhällsvetenskapliga nätverk. Nummer 4 är en sammanfattning, gjord av författaren Alfred G. Nhema själv, av "The Quest for Peace in Africa - Transformations, Democracy and Public Policy" (Vägen mot fred i Afrika - omvandling, demokrati och samhällsstyrning). Huvudbudskapet är att afrikanska konflikter hör starkt ihop med socioekonomisk bakgrund och med politik som exkluderar vissa grupper i samhället.

PDF image