Effektivt utvecklingssamarbete - via lärande och förtroende

Slutrapport för SEKAS Resultatredovisningsprojekt

Publikationsdatum:
2006-02-07
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Hur vet vi att utvecklingssamarbetet gör någon skillnad? Hur kan man mäta förändringar i sociala processer och maktrelationer? Vikten av att analysera och redovisa resultat och effekter betonas alltmer i utvecklingssamarbetet. Det är inte trivialt hur detta låter sig göras när ambitionen är att se effekter på samhällsnivå. Hur kan fokus sättas på processer och dialog istället för aktivitetsredovisning och projekttänkande? Denna rapport handlar om ett för Sida nytt förhållningssätt för bättre resultatstyrning.Monitoring, evaluation, and reporting to donors on achievements made in development cooperation interventions are a fundamental but also controversial part of the relationship between development actors. Sida's NGO Department has carried out an internal project with the objective to establish new reporting procedures for Swedish NGOs receiving support from Sida. From starting off emphasising steering of the work of the frameorganisations through guidelines, the project suggests stronger focus on the role and responsibility that each actor has to take in the long chain of co-operation partner.

PDF image