Utvärdering av Sidas informationsanslag

Publikationsdatum:
2006-02-07
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2005:31
Språk:
Svenska
Författarna:
Sven Windahl , Else Fabricius , Pär Windahl , Lars Palm
Beskrivning:
Utvärderingen undersöker om medlen för Sidas informationsverksamhet under perioden 1995-2003 har använts på det mest effektiva sättet för att nå, de av regeringen uppsatta, målen för att öka kunskapen om och intresset för utvecklingssamarbete, samt att främja en debatt om utvecklingsfrågor. Rapporten behandlar verksamhetsdelarna skola och ungdom, årliga tematiska informationssatsningar, samt bidrag till enskilda organisationers informationsverksamhet. Rapportens avslutande del ser på möjliga synergier mellan dessa och andra verksamhetsdelar, samt ger rekommendationer för en framtida hantering av anslaget i ljuset av ett breddat uppdrag enligt Sveriges politik för global utveckling (PGU).

PDF image