Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2006

Publikationsdatum:
2006-02-24
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2006.

PDF image