Partnerskapsutvärdering av PMU Interlife

Publikationsdatum:
2006-03-01
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2005:32
Språk:
Svenska
Författarna:
Anders Ingelstam , Håkan Jarskog , Cecilia Karlstedt , Lennart Peck
Beskrivning:
Syftet med utvärderingen är att bedöma kvalitet och resultat av partnerskapet mellan den svenska enskilda organisationen och dess lokala samarbetspartner, på en organisatiorisk nivå. Utvärderingens reslutat och rekommendationer skall bidra till förbättrat partnerskap och en lärandeprocess för såväl organisationen som Sida. PMU InterLifes huvuduppgift är att tjäna som paraply- och stödorgan åt pingstförsamlingarna i Sverige inom utvecklings- och humanitär verksamhet. Ungefär 300 av pingströrelsens 480 lokala församlingar var 2004 medlemmar i den ideella föreningen. PMU:s huvuduppgift är handläggning av utvecklingsinsatser, informationsarbete, insamlingsarbete och direkt projektarbete inom ramen för tex globala utvecklingsinsatser eller informationsprogram. PMU och de svenska församlingarna stöder missionsarbete i ett 60-tal länder.

PDF image