Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2006

Publikationsdatum:
2006-03-02
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2006. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter

PDF image

Nedladdning:
77,61 KB