Systemrevision av Svenska Afghanistankommittén

Slutrapport

Publikationsdatum:
2006-03-03
Serie:
Systemrevisioner/Kapacitetsstudier
Språk:
Svenska
Författarna:
Catharina Brottare Schmitz , ÅF-Swedish Management Group
Beskrivning:
Enligt uppdragsbeskrivningen är systemrevisionens syfte 1.att granska och analysera rutiner och system inom organisationen som skall garantera tillförlitligheten i arbetet och rapporteringen 2. att fungera som ett redskap för SAKs egna framtida organisationsutveckling. Vidare ska SAKs genomförandekapacitet analyseras. Angreppssätt Systemrevisionen har innefattat hela organisationskedjan såväl i Sverige som i Afghanistan och Pakistan. Vårt angreppssätt har haft två utgångspunkter: 1. De formella avtal som SAK har ingått med Sida, samt Sidas tillhörande regelverk för samarbetet 2. En analys av de förväntade resultat för vilka SAKs styrsystemen är skapade

PDF image