Enfoque del Marco Lógico - con un enfoque apreciativo

Un nuevo modelo - Abril de 2006

Publikationsdatum:
2006-04-03
Serie:
POM Working Paper
Språk:
Spanska
Författare:
Civil society center de Asdi
Beskrivning:
En arbetsmodell för projektformulering, som kombinerar LFAs struktur med förhållningssättet och metodiken i verktyget Appreciative Inquiry (AI), ett värdesättande förhållningssätt. Man utgår från de resurser och den kapacitet som finns, och inte ifrån en bristsituation och det som inte fungerar. Genom metoden involveras människor som lever i fattigdom i att beskriva och analysera sin egen situation och vad man kan göra åt den. Förhoppningen är att det här arbetssättet skall bidra både till att uppnå PGUs mål och policyn för stöd till det civila samhället: att medverka till att fattiga människor kan ta kontroll över sina egna liv.

PDF image