DemoÖst slutrapport

Slutredovisning för uppdrag inom Östersjömiljard 2 rörande DemoÖst-programmet

Publikationsdatum:
2006-04-05
Språk:
Svenska
Författare:
Jan Johansson
Beskrivning:
Slutrapport angående DemoÖst-programmet, vilket var ett program finansierat ur Östersjömiljard 2 med syftet att ge beställare i sex länder runt Östersjön möjlighet att att pröva och dra erfarenheter av svensk utrustning inom miljö- och energiområdet. Ett andra syfte var att ge svenska företag möjligheter att demonstrera utrustning och system och etablera nya kontakter med potentiella kunder i de aktuella länderna. Programmet pågick mellan 2001-2004 och totalt 65 ansökningar beviljades med total delfinansiering från Sida på 67 miljoner kr. Finansieringen ur DemoÖst uppgick till mellan 100 000 kr och 3 miljoner kronor för varje enskild insats.

PDF image

Nedladdning:
834,04 KB