Ukraine

Sida Country Report 2005

Publikationsdatum:
2006-04-21
Språk:
Engelska
Författare:
Sida Kiev Kristina Salomonsson
Beskrivning:
Politisk analys av situationen i landet. Beskrivning av det Sida-finansierade stödet till Ukraina. Övriga givare. Bilaga med siffror för "outcome and forecast" för de olika sektorerna som Sida stöder.

PDF image

Nedladdning:
372,27 KB