Kuba

Landrapport 2005

Publikationsdatum:
2006-05-31
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Årlig biståndrapport som ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr utvecklingssamarbetet samt Sidas verksamhet vad gäller Kuba år 2005. I motsvarande rapport för 2001 finns en mer utförlig historisk tillbakablick över det svenska biståndets utveckling på Kuba.

PDF image

Nedladdning:
246,09 KB