Urban water supply and sanitaion

Publikationsdatum:
2006-06-05
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Författare:
Sara Stenhammar
Beskrivning:
Fakta ges om varför vatten och sanitet är viktiga för människa och miljö och anger viktiga områden för stöd i Sidas samarbetsländer.

PDF image

Nedladdning:
756,81 KB