Urban solid waste management

Publikationsdatum:
2006-06-05
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Beskrivning:
Fakta ges om varför förbättrad avfallshantering är viktig för människa och miljö och anger viktiga områden för stöd i Sidas samarbetsländer.

PDF image

Nedladdning:
477,23 KB