Urban transport

Publikationsdatum:
2006-06-05
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Författare:
Sara Stenhammar
Beskrivning:
Fakta ges om varför urbana transporter är viktiga för människa och miljö och för ekonomin i urbana områden. Viktiga områden för stöd anges.

PDF image

Nedladdning:
520,19 KB