Poverty reduction strategies

Publikationsdatum:
2006-06-05
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Beskrivning:
Fattigdomsanalyserna måste undersöka den urbana fattigdomen på rätt sättt så att den kommer fram i analyserna. Urban fattigdom manifesteras annorlunda än rural fattigdom.

PDF image

Nedladdning:
131,77 KB