Industrial environment

Publikationsdatum:
2006-06-05
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Författare:
Sara Stenhammar
Beskrivning:
Fakta ges om varför industrimiljö är viktig för människa och miljö och anger viktiga områden för stöd i Sidas samarbetsländer

PDF image

Nedladdning:
496,58 KB