Municipal utility reform

Publikationsdatum:
2006-06-07
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Beskrivning:
Kommunala verksamheter ger viktig service till innevånarna beträffande vatten och sanitet, avfallshantering, transporter och fjärrvärme. Dessa verksamheter behöver reformer och institutionella förändringar för att effektivisera servicen.

PDF image

Nedladdning:
569,13 KB