Financing urban infrastructure

Publikationsdatum:
2006-06-09
Språk:
Engelska
Typ:
Urban Issue Paper
Författare:
Sara Stenhammar
Beskrivning:
Investeringar i urban infrastruktur som vatten och sanitet, avfallshantering är mycket lägre än vad som behövs för att nå milenniemålen. För att ge bra service åt innevånarna så behöver resursandelen för urban infrastruktur öka om reormer och tillväxt ska öka.

PDF image

Nedladdning:
534,83 KB