Socialpolitik och sociala trygghetssystem

Kartläggning av Sidas insatser, svenska och globala aktörer

Publikationsdatum:
2006-06-13
Serie:
Health Division Document
Språk:
Svenska
Författare:
Hälsoenheten
Beskrivning:
Kartläggning av Sidas insatser inom områdena socialpolitik och sociala trygghetssystem som en del av huvuddraget social utveckling och social trygghet. Rapporten omfattar även en kartläggning av svenska aktörer och globala aktörer inom området. Närmare definieras det område som kartlagts som; socialpolitik, sociala trygghetssystem, välfärd, social omsorg, socialförsäkringar, socialt arbete och socialtjänst. Till socialtjänstens verksamhetsområden hör frågor som stöd till utsatta barn och ungdomar, äldre i beov av omsorg, funktionshinder, våld och övergrepp, missbruksproblem, ekonomiskt bistånd, familjerätt, integrationsfrågor.

PDF image