Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, mainly of the East Africa and Southeast Asia

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publikationsdatum:
2006-06-29
Serie:
Publications on Water Resources
Språk:
Engelska
Författare:
Armin Lindquist
Beskrivning:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Tillståndet för fisket beskrivs landvis för länder i sydost Asien samt östra Afrika. Förslag för framtida utvecklingssamarbete rörande hållbar förvaltning av kustområden ges.

PDF image