Global Initiatives and Conventions Related to Coastal Zones and the Sea

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publikationsdatum:
2006-06-29
Serie:
Publications on Water Resources
Språk:
Engelska
Författarna:
Arne Andreasson , Ingemar Olsson
Beskrivning:
Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den ger en överblick över globala konventioner och initiativ inklusive Sveriges deltagande i dessa och utvecklingsländers kapacitet att leva upp till dem. Avslutningsvis ges förslag rörande potentiella områden för framtida svenskt utvecklingssamarbete.

PDF image