Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publikationsdatum:
2006-06-30
Serie:
Publications on Water Resources
Språk:
Engelska
Författare:
Bertil Egerö
Beskrivning:
Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den fokuserar på befolkningsförändringar i samband med sociala och ekonomiska förändringar och dess påverkan på kustmiljön och dess förvaltning. Illustrativa fallstudier från östra Afrika ges.

PDF image