Coastal Management - Coastal Sector Coordination and Integrated Coastal Area Planning

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publikationsdatum:
2006-07-05
Serie:
Publications on Water Resources
Språk:
Engelska
Författare:
Lars Johansson
Beskrivning:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien fokuserar på samordning inom kustsektorn på nationell nivå och kustområdesplanering på lokal nivå. Erfarenhet från svensk kustområdesförvaltning och utvecklingssamarbete inom området diskuteras med illustrativa exempel.

PDF image